• Aktuality

     • Vydařený kurz vodní turistiky ve Znojmě
      • Vydařený kurz vodní turistiky ve Znojmě

      • 9. 10. 2020
      • Vladimír Drápal

       V úterý 15. září jsme ráno vyjeli do Znojma. Zde nás čekal třídenní kurz vodní turistiky. Kurz se měl původně uskutečnit v červnu, ale ze známých důvodů jsme odjeli až nyní. A nelitovali jsme. Čekaly nás ideální podmínky – krásné počasí a celkem rychlá voda v Dyji.

       Kurzu se zúčastnilo 15 žáků deváté třídy a čtyři pedagogičtí pracovníci. Vyjeli jsme ráno před sedmou a v jedenáct hodin jsme po trojím přesedání dojeli vlakem do Znojma. První den a noc jsme strávili v místní loděnici, takže ihned po příjezdu jsme postavili stany a pak se nám představila instruktorka Jana, která s námi strávila celé tři dny. Odpoledne si každá dvojice vyfasovala loď, pádla, záchranné vesty a šlo se na vodu. Někteří seděli v lodi poprvé, ale všichni úvodní nácvik perfektně zvládli. K večeru jsme navštívili znojemské podzemí. Noc proběhla v klidu, někteří spali dokonce „pod širákem“.

       Ráno nás čekala první etapa dlouhá 15 km do Krhovic. Všechny jezy jsme hravě zvládli a po vydatném obědě v Dobšicích jsme odpoledne v pohodě dojeli do kempu v Krhovicích. Zde nás pořádně potrápili komáři, ale k večeru se uklidnili. Na druhou večeři jsme opékali špekáčky a noc strávili opět někteří pouze ve spacáku.

       Ráno nás čekala poslední etapa dlouhá 12 km do Hrádku. Zde jsme předali lodě, rozloučili se s instruktorkou Janou, která byla s naší skupinou velmi spokojená, a odjeli vlakem domů. Všem zúčastněným se kurz velmi líbil. Za velmi dobrý průběh kurzu se zasloužili také pedagogové Bára Geherová, Klára Černochová a Zdeněk Vlk. Všem patří velký dík.

     • Kulatý stůl
      • Kulatý stůl

      • 8. 10. 2020
      • Aneta Miklová

       Dne 3. 9. 2020 se ve škole uskutečnilo setkání u kulatého stolu. Cílem setkání bylo propojit jednotlivé odborníky ze Zlínského kraje s naší základní školou a tím zlepšit komunikaci v předávání informací s jednotlivými institucemi, abychom byli schopni ve škole poskytnout ohroženým (rizikovým) žákům školy potřebnou podporu. Kulatého stolu se zúčastnil celý pedagogický sbor.

       Pozvání přijali:

       1. PPP (pedagogisko-psychologická poradna) – vedoucí oddělení Mgr. Petra Krčková (psycholog),

       Mgr. Michaela Pelajová (speciální pedagog), Mgr. Michaela Majdyšová (psycholog)

       2. OSPOD (odbor sociálně právní ochrany dětí) – Tomáš Flám, DiS (soc. prac., kurátor)

       3. SVP (středisko výchovné péče Domek) - Mgr. Jarmila Červenková (spec. ped)

       4. Dětské centrum Zlín (krizová pomoc) - Mgr. et Ing. Karla Koutná Ph.D. (soc. prac., krizový intervent)

       5. Policie ČR - nprap. Ivan Mikulka (policejní preventista), npor. Ing. Josef Duda (obvodní oddělení)

        

       Setkání bylo velmi obohacující a ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se schůze zúčastnili.

     • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den

      • 7. 10. 2020
      • Zdenka Krmášková

       Ve čtvrtek 24. září 2020 se v naší škole konal Farmářský den. Akce probíhala ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Líska, která se zaměřuje na environmentální výchovu.

       Okolí školy se během dopoledne proměnilo v jarmark, kde si děti za pomoci řemeslníků z Lísky mohly vyzkoušet plno starodávných činností, jako je předení na kolovrátku, paličkování, vyrábění ovesných vloček na ručním mlýnku, dojení kozy nebo pletení z proutí. Jednotlivé třídy si také připravily aktivity pro ostatní žáky. Byly zde k vidění úkoly, které prověřily nejen přírodovědné znalosti.   

       Dopředu si naši žáci připravili pro své kamarády i zajímavé výrobky – například lapače snů, koupelové soli, voňavá mýdla a další drobnosti. A tak to vypadalo jako na opravdovém jarmarku.  

       Přestože za námi nepřijeli všichni slibovaní řemeslníci, přestože nás postrašila i lehká přeháňka, Farmářský den se vydařil a všem zúčastněným se moc líbil.

     • Učíme se venku
      • Učíme se venku

      • 7. 10. 2020
      • Zdeňka Krmášková

       Ve čtvrtek 24. září jsme využili přítomnosti spolupracovníků z Lísky, kteří pro předškolní děti z mateřské školy a prváčky ze školní družiny připravili výuku v přírodě.

       Děti byly rozděleny do čtyř skupinek a při nádherném slunečném odpoledni pod vedením lektorek si vytvořily ptáčka z textilu, škvorovník, vybarvily si masku vybraného ptáčka nebo si zkoušely vytvořit z přírodního materiálu včelku, koníka a další živočichy. Tvůrčí odpoledne uběhlo velmi rychle a děti si ze společné výuky odnesly několik krásných výrobků.

       Velmi děkujeme lektorkám za příjemně strávený čas.

     • Procházka na kravín
      • Procházka na kravín

      • 21. 9. 2020
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Využíváme krásného nastávajícího podzimního počasí, a proto každý den vyrážíme do okolí školky. V pátek jsme sbalili batůžky se svačinkou a vyrazili jsme do kravína.

       Procházka to byla krásná a moc jsme si to užili.

        

     • Začátek školního roku v naší školce
      • Začátek školního roku v naší školce

      • 21. 9. 2020
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       V letošním školním roce 2020/ 2021 navštěvuje naši školku 47 dětí. V mladší třídě „rybiček“ je 21 dětí, z toho 11 nových. U starších „kočiček“ je 26 dětí.

       Všechny děti, malé i velké, nastoupily do školky s velkým úsměvem, plno otázkami, co budeme dělat, kdy přijde maminka a tatínek, jestli si půjdeme ven hrát, a jestli bude i dneska spát.

       Většině dětem se ve školce líbí, některé by chtěly zase prázdniny, ale je tady pořád co na práci, tak se vůbec nenudíme.

     • Schůze SRPŠ
      • Schůze SRPŠ

      • 9. 9. 2020
      • Marcela Zbranková

       Vážení členové SRPŠ,

       srdečně Vás zvu na schůzi Sdružení rodičů a pátel školy při ZŠ a MŠ v Kašavě, která se uskuteční v pondělí 21. 9. 2020 od 18:00 hodin ve školní aule.

       Na setkání se těší Marcela Zbranková, předsedkyně

     • Je čas oprášit roušky...
      • Je čas oprášit roušky...

      • 9. 9. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v ČR rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek či jiných prostředků, které brání šíření kapének - respirátor, ústenka, šátek, šál, štít a pod. (dále jen "rouška") - uvnitř všech budov.

       V souladu Mimořádného opatření, které dne 9. 9. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví (viz příloha), Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

       ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

       Od čtvrtka 10. 9. 2020 budou v budově školy nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, šatny, sociální zařízení, jídelna apod.).

       Ve třídě a dokonce i při konzumaci jídla si roušku mohou sundat :-).

       DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

       Děti mateřské školy při pobytu ve škole nemusí roušku nosit.

       DOSPĚLÉ OSOBY

       Ve všech prostorách základní i mateřské školy používejte roušku, minimalizujte prosím pohyb v budově školy. Při vstupu do budovy školy si prosím vydezinfikujte ruce.

       V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni.


       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

     • Ředitelské volno
      • Ředitelské volno

      • 3. 9. 2020
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z organizačních důvodů (školení pedagogických pracovníků) na dny 9. 9. 2020 a 14. 9. 2020 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz školní družiny a školního klubu.

       Provoz mateřské školy a školní výdejny (pro děti MŠ a zaměstnance školy) je v tyto dny zachován.


       HLÍDÁNÍ DĚTÍ VE DNECH ŘEDITELSKÉHO VOLNA

       Rodičům žáků 1. stupně ZŠ bude v tyto dny nabídnuta možnost hlídání dětí:

       • Provozovatel: Komunitní škola Kašava, z.s.
       • Zodpovědná osoba: Klára Černochová, DiS., telefon: +420 732 553 744e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz
       • Provozní doba: 6:30 – 17:30 hodin
       • Určeno: žáci 1. stupně ZŠ a MŠ Kašava (1. – 5. třída)
       • Cena: bez úplaty
       • Provozní podmínky: zajištěn pitný režim, oběd z provozních důvodů zajištěn nebude (stravu si děti donesou vlastní dle potřeby)

       Přihlášky s informacemi obdrží žáci 1. stupně od třídních učitelek, dále jsou ke stažení zde: Přihláška - hlídání dětí.


     • Zahájení školního roku 2020/2021
      • Zahájení školního roku 2020/2021

      • 1. 9. 2020
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Konečně nastal ten dlouho očekávaný den, kterým jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021.

       Žáci, učitelé, zvědaví rodiče a hosté se sešli v tělocvičně školy, kde byli přivítáni noví prvňáčci, přestupující žáci a nové paní učitelky. Dále následovalo krátké setkání žáků s třídními učitelkami a učiteli.

       Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům a přátelům školy, že jste se tak v hojném počtu zúčastnili této slavnostní chvíle.

       Všem žákům přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů a zážitků v rámci třídních kolektivů, rodičům radost a trpělivost při vzdělávání a výchově.

     • Organizace vyučování v 1. týdnu školního roku
      • Organizace vyučování v 1. týdnu školního roku

      • 31. 8. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Úterý 1. 9. 2020

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou.

       V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

        

       Středa 2. 9. 2020

       V tento den mají žáci na 1. stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na 2. stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Od tohoto dne je v provozu školní družina, ranní a odpolední dětský klub a školní jídelna.

       Provoz školního klubu pro žáky 2. stupně je přerušen.

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       Čtvrtek 3. 9. 2020 a pátek 4. 9. 2020

       V tento den mají žáci na 1. stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na 2. stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Školní družina, ranní a odpolední dětský klub a školní jídelna je v provozu.

       Provoz školního klubu pro žáky 2. stupně je přerušen.

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       Informace pro rodiče 2020/2021 (PDF)

       O případných změnách budou rodiče co nejdříve informování prostřednictvím zprávy ve školním informačním systému EduPage.

     • Přihlašování a odhlašování stravy
      • Přihlašování a odhlašování stravy

      • 28. 8. 2020
      • Andrea Macíková

       Vážení rodiče,

       z důvodu plánované rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, která bude probíhat do konce kalendářního roku, bude výdej stravy probíhat ve školní aule.

       V důsledku změn nám bude jídlo dováženo, a proto je nutné stravu přihlásit/odhlásit u děti MŠ a žáků ZŠ den předem do 10:50 hodin. 

       V případě nemoci je možnost obědy odhlásit do 13:45 - také den předem.

       Děkujeme za pochopení.

     • Dětský klub pro děti 1. stupně
      • Dětský klub pro děti 1. stupně

      • 20. 8. 2020
      • Klára Černochová

       Vážení rodiče,

       i ve školním roce 2020/2021 bude pro děti 1. stupně otevřen dětský klub (ranní družinka 6:00 - 7:30, odpolední družinka 16:00 - 17:30 hodin).

       Více informací a přihlášky dostanete na začátku školního roku nebo jsou k dispozici na školním webu Komunitní škola > Dětský klub.